Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Συνεχίζεται η Οδύσσεια για αποχετευτικό Επανομής

Συνεχίζεται η Οδύσσεια για το αποχετευτικό της Επανομής, κι ενώ στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για την ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του εργολάβου που θα κατασκευάσει τη β΄ φάση του αποχετευτικού αγωγού της Επανομής, είχε διεξαχθεί στις 5 Μαίου. Λίγες μέρες αργότερα, στις 17-5-2011, η αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑ Επανομής, ανάρτησε το σχετικό πρακτικό, με το οποίο ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε στον τρίτο από τους εργολήπτες που πήραν μέρος, καθώς θεωρήθηκε πιο φερέγγυος και πιο αξιόπιστος.
Όμως, ο πρώτος από τους εργολήπτες που έλαβαν μέρος, έκανε ένσταση. Και όταν η ένστασή του απορρίφθηκε από την επιτροπή της ΔΕΥΑ Επανομής, τότε αυτός προσέφυγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, θεωρώντας ότι κακώς ο διαγωνισμός δεν κατακυρώθηκε στο όνομά του.
Έτσι, τώρα βρισκόμαστε στην έκδοση απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αν αυτό δεχτεί την ένσταση του πρώτου εργολήπτη, ο δήμος Θερμαϊκού θα πρέπει να μπει ξανά στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου, με τις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται.  Εάν την  απορρίψει, τότε θα γίνει η κατακύρωση και η ανάθεση του έργου στον τρίτο εργολήπτη, οπότε θα προχωρήσει το έργο για να μπορέσει να ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Δεκέμβριο.

To ιστορικό της αποχέτευσης στην Επανομή
Το έργο αποχέτευσης της Επανομής, εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2006 και τροποποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου του 2010. Χρματοδοτείται κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε., κατά 8,75% από εθνικούς πόρους και το υπόλοιπο 16,25% από ίδιους πόρους. Φορέας υλοποίησης είναι η ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης) Επανομής.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25 Αυγούστου 2009 με προϋπολογισμό 14.300.000,00 ευρώ, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 15 Σεπτεμβρίου 2010. Μέχρι σήμερα πληρώθηκαν 4.168.801,61 ευρώ.
Στη συνέχεια, υπήρξε διακοπή των εργασιών του έργου, με απόφαση την οποία αποδέχθηκε η Τ.Υ.Δ.Κ. Θεσσαλονίκης ως διευθύνουσα υπηρεσία του έργου. Για τη διακοπή αυτή η ανάδοχος εταιρία που κατασκευάζει το έργο διεκδίκησε ημερήσια αποζημίωση 13.487,07 ευρώ. Μάλιστα η ανάδοχος υπέβαλε στις 16 Δεκεμβρίου 2010 ένσταση κατά της απόφασης της ΤΥΔΚ.

Ενέργειες της δημοτικής αρχής δήμου Θερμαϊκού 
-12-1-2011 Παραλήφθηκε η μελέτη από την Τ.Υ. του δήμου Θερμαϊκού
-20-1-2011 Σύσκεψη του δημάρχου Γιάννη Αλεξανδρή  στο υπουργείο Οικονομίας με τον εκπρόσωπο του υπουργού κ. Ψαρουδάκη και τον εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής κ. Ψωνόπουλο από τους οποίους δόθηκε εντολή να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες για τη Β΄ φάση του έργου της αποχέτευσης έως τις 31 Μαρτίου 2011-05-27
-21-1-2011: Υπογραφή της σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία
-21-1-2011: Αποστολή αυθημερόν της μελέτης στον Περιφερειακό Σύμβουλο
-31-1-2011: Έγκριση της μελέτης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.
-2-2-2011: Προέγκριση της δημοπρασίας από τη Διαχειριστική Αρχή
-3-2-2011: Έγκριση των όρων διακήρυξης από την ΔΕΥΑ Επανομής
- Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΥΑΘ κ. Νίκο Παπαδάκη και το στέλεχος της ΕΥΑΘ κ. Βασδράστικα, οι οποίοι απέκλεισαν το ενδεχόμενο ανάληψης του έργου από την ΕΥΑΘ
-5-2-2011: Αποστολή περιληπτικής διακήρυξης στην Ε.Ε. για διενέργεια διαγωνισμού στις 24-3-2011.
Απαραίτητη η προθεσμία των 54 ημερών
-23-3-2011: Συγκρότηση 7μελούς επιτροπής διαγωνισμού
-29-3-2011: Γίνεται ο διαγωνισμός, αλλά κηρύσσεται άγονος λόγω αποχής των εργοληπτών
- Συνάντηση του δημάρχου κ. Γιάννη Αλεξανδρή με τους υπευθύνους τεσσάρων τραπεζών για τη λήψη δανείου προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της αποχέτευσης.
-8-4-2011: Κατακύρωση του πρακτικού και επανέγκριση των όρων για διενέργεια διαγωνισμού στις 20-4-2011
-11-4-2011: Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας διαγωνισμού και ανάρτηση στην «Διαύγεια»
-12-4-2011: Ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
-13-4-2011: Ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού και ανάρτηση στην «Διαύγεια» για ενημέρωση των Ελλήνων συμμετεχόντων.
-20-4-2011: Διενέργεια 2ου διαγωνισμού που κηρύσσεται άγονος λόγω μη συμμετοχής εργοληπτών
-21-4-2011: Κατακύρωση πρακτικού, επανέγκριση των όρων και ανάρτηση στη «Διαύγεια»
- Επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υποδομών κ. Γ.Οικονομίδη προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή του 16,5% από τις δημόσιες επενδύσεις. Το απέκλεισε παντελώς.
-21-4-2011: Δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. της νέας ημερομηνίας διαγωνισμού για τις 5 Μαϊου 2011
-27-4-2011: Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας και ανάρτηση στην «Διαύγεια» για τους Έλληνες συμμετέχοντες
-5-5-2011:  Διαγωνισμός κει έλεγχος δικαιολογητικών
-17-5-2011: Ανάρτηση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού και ανακοίνωση στους συμμετέχοντες
-Σήμερα: Εν αναμονή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ένσταση που υπέβαλε ένας από τους εργολήπτες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου