Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Πλούσιο το έργο της ΕΘΟΠΑΚ Θερμαϊκού


Τώρα που τελείωσε το καλοκαίρι και έρχεται για όλους η ώρα της ανασυγκρότησης, ίσως είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για σκέψεις και πράξεις σχετικά με τον εθελοντισμό. Στα πλαίσια αυτά, η Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών του Δήμου Θερμαϊκού (ΕΘ.Ο.Π.Α.Κ.), παρούσα σε κάθε συμβάν στο Δήμο μας αλλά και στην πρόληψη, απευθύνει λίγα λόγια σε όσους δεν έτυχε να γνωρίσουν τη χαρά αλλά και τα οφέλη της εθελοντικής προσφοράς.

Βρισκόμαστε σε μια εποχή, στην οποία στα φυσικά φαινόμενα που προκαλούν μεγάλης έκτασης καταστροφές και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές έχουν προστεθεί και οι καταστροφές, μεγάλες ή μικρότερες, που η ένταση και η συχνότητά τους επηρεάζεται από τα έργα του ανθρώπου που την πολλαπλασιάζουν:
-          αστικά συμβάντα μεγάλης κλίμακας,
-          συχνότερες δασικές πυρκαγιές, που προκαλούνται από τον άνθρωπο (εμπρησμοί) ή που η καταστροφική τους επίδραση επιτείνεται από ανθρώπινες κατασκευές, τοξικά υλικά κλπ.,
-          βιομηχανικά ατυχήματα,
-          αλλαγή του κλίματος,
-          τροχαία, κλπ.
Με τα δεδομένα αυτά έχει μεγάλη σημασία, το έργο των αρμόδιων για τη διάσωση Αρχών, όπως είναι η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ, να ενισχύεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό από εθελοντές, οι οποίοι είτε θα καλύψουν το αποφασιστικής σημασίας χρονικό κενό μέχρι την έλευση των αρμοδίων, είτε θα δράσουν επικουρικά σε συμβάντα μεγάλης έκτασης, παρέχοντας οποιαδήποτε βοήθεια - από εξειδικευμένη με βάση τις γνώσεις και τις ικανότητές τους μέχρι και σε εντελώς απλά πράγματα που απλά θα συμβάλουν στην ομαλότερη ροή των εργασιών διάσωσης απαλλάσσοντας τα εξειδικευμένα άτομα από την ενασχόληση με δευτερεύουσες, αλλά πάντα απαραίτητες εργασίες.

Εθελοντής γίνεται κανείς όταν συνειδητοποιήσει και ξεχωρίσει μέσα του την ηθική από την υλική ανταμοιβή της προσφοράς. Το γεγονός ότι κάποιος, για παράδειγμα, δεν είναι πυροσβέστης, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσφέρει και τίποτα στην κατάσβεση, αλλά και στον εξίσου σημαντικό τομέα της πρόληψης, εφόσον εκπαιδευτεί κατάλληλα. Όταν ξεσπάσει η φωτιά, όλοι μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στην Πυροσβεστική, αλλά όλοι επίσης μπορούν να κάνουν και πολλά παραπάνω αν το θελήσουν και εκπαιδευτούν γι' αυτό. Οι εθελοντικές ομάδες εκπαιδεύουν τα μέλη τους, κατά κύριο λόγο με τη συνδρομή επαγγελματιών και επιστημόνων των επιμέρους κλάδων αλλά και με τη συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια και με διεθνείς πιστοποιήσεις, καθώς και με τη συμμετοχή σε ασκήσεις και σενάρια συμβάντων, έτσι ώστε τα μέλη να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να δράσουν, αυτόνομα ή επικουρικά, ως ένα οργανωμένο σύνολο, με αρμοδιότητες κατανεμημένες ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητες έτσι ώστε να μην περισσεύει κανείς. 
Παράλληλα με τις πρακτικές γνώσεις που αποκτώνται (και που δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμες και για την προσωπική ζωή του κάθε εθελοντή), οι εθελοντές μαθαίνουν και να συνεργάζονται, να συντονίζονται, να ακολουθούν κανόνες που είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια των ιδίων και όσων κινδυνεύουν, και να εφαρμόζουν και συγκεκριμένες πρακτικές που επιτρέπουν στην εθελοντική ομάδα να συντονιστεί με τις επαγγελματικές χωρίς προβλήματα συνεννόησης.
Τι ΔΕΝ είναι μια εθελοντική ομάδα; 
Μια εθελοντική ομάδα δεν υποκαθιστά και δεν αντικαθιστά τις αρμόδιες Αρχές και τους φορείς. Σε μικρής έκτασης περιστατικά, όπως π.χ. παροχή πρώτων βοηθειών σε μικροατυχήματα ενός ατόμου όπως γίνεται στις υγειονομικές καλύψεις εκδηλώσεων, τα μέλη της μπορούν να φέρουν εις πέρας τις απαραίτητες ενέργειες χωρίς να χρειαστεί άλλη παρέμβαση, αλλά σε μεγαλύτερα ο ρόλος των ομάδων είναι, όπως προαναφέραμε, να καλύψουν το χρονικό κενό έτσι ώστε η κατάσταση να μην επιδεινωθεί μέχρι την έλευση των αρμοδίων, και κατόπιν να παράσχουν τη βοήθειά τους.  Επίσης,  η εθελοντική ομάδα δεν υποκαθιστά τη συνείδηση του πολίτη. Το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να μαζευτούν και να καθαρίσουν μια ακτή ή ένα άλσος δεν σημαίνει ότι ο πολίτης μπορεί να αδιαφορεί για την εικόνα του αλλά και τους κινδύνους που ενέχει η ρύπανσή του. Κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό είναι ότι όταν δεν πρόκειται για μια οργανωμένη παρουσία, όπως είναι η πυροεπαγρύπνηση σε βάρδιες ή η υγειονομική κάλυψη εκδηλώσεων, η επέμβαση των εθελοντών δεν είναι ποτέ αυτονόητη γιατί μπορεί πολύ απλά να μην είναι εφικτή λόγω απόστασης, λόγω αδυναμίας οργάνωσης μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα ή λόγω υποχρεώσεων που εμποδίζουν τους εθελοντές να προστρέξουν για βοήθεια στο σημείο του συμβάντος, δεδομένου ότι είναι φύσει αδύνατον ο εθελοντισμός να αποτελεί τη μοναδική ενασχόληση του κάθε ατόμου ξεχωριστά.  Και τελευταίο, αλλά σημαντικό κι αυτό: οι εθελοντικές ομάδες δεν είναι ανταγωνιστικές. Όπως ο εγωισμός δεν έχει θέση ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας, έτσι δεν έχει θέση και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ομάδες. Δεν υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες. Αν μια ομάδα έχει καλύτερη εξειδίκευση σε έναν τομέα, η άλλη σκοπός είναι να κατευθύνεται στην εξειδίκευση σε κάτι άλλο, έτσι ώστε να μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά και όχι παρέχοντας διπλάσια (και ενδεχομένως όχι απαραίτητη) βοήθεια σε έναν τομέα και καθόλου σε άλλον.

Σε μια εθελοντική ομάδα χωράνε όλοι. Για τον καθένα υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει για να παράσχει μια βοήθεια που είναι πολύ πιο σημαντική απ' όσο φαίνεται. Γιατί, για να φέρουμε ένα παράδειγμα, αυτός που θα εκτελέσει μια εργασία που δεν απαιτεί σωματικές δυνάμεις, άρα μπορεί να είναι και άτομο με υποδεέστερη φυσική κατάσταση, απαλλάσσει από την απαραίτητη αυτή εργασία κάποιον άλλον που έχει τις δυνάμεις να αντεπεξέλθει σε κάτι σωματικά πιο δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν, παράγοντες όπως η φυσική κατάσταση, η ηλικία ή οι προϋπάρχουσες γνώσεις δεν αποτελούν στοιχεία προβληματισμού αν και εφόσον κάποιος θέλει να προσφέρει και είναι πρόθυμος να εκπαιδευτεί και να λειτουργήσει μέσα σε μια ομάδα. Το κέρδος είναι η αίσθηση της προσφοράς, η απόκτηση γνώσεων που κάποτε μπορεί να σώσουν μια ζωή ή μια περιουσία ακόμα και στην προσωπική ζωή, και η επιτυχία στο να γίνει κανείς καλύτερος άνθρωπος μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και δράσης. 
 Η ομάδα της ΕΘ.Ο.Π.Α.Κ. έχει δημιουργηθεί το 2007 στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκου με σκοπό την προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο. Με το έμψυχο δυναμικό της καθώς και με την παροχή υλικών μέσων διάσωσης μερικές απο τις δράσεις της είναι η έρευνα και διάσωση ατόμων, η αντιμετώπιση ατυχημάτων που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές όπως σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, αποκλισμούς κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες και για να μάθετε πώς μπορείτε να  γίνετε κι εσείς συμμέτοχοι στο έργο της προσφοράς, μπορείτε να μας βρείτε στην έδρα μας ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 16 57019 ΠΕΡΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΗΛ.             23920 23121      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.