Σάββατο 16 Μαΐου 2015

Νέα προσφυγή της «Συμπολιτείας» στην Αποκεντρωμένη για την εκχώρηση των 23,5 στρεμμάτων του Ποταμού στην ΤΕΘ Α.Ε.

Νέα προσφυγή, κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης η δημοτική παράταξη «Συμπολιτεία Θερμαϊκού», ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση που ελήφθη στο δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, με τη σύμπραξη Μαυρομάτη-Τσαμασλή, για την εκχώρηση των 23,5 στρεμμάτων του Ποταμού στην ανώνυμη εταιρία ΤΕΘ. Την ίδια στιγμή, ερωτηματικά προκαλεί η άρνηση της δημοτικής αρχής, να προχωρήσει στη δημοπράτηση των αναψυκτηρίων στον Ποταμό, με κίνδυνο να παραμείνουν αυτά κλειστά και το φετινό καλοκαίρι και ο Δήμος να απολέσει έσοδα της τάξεως των 80-100.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή των δημοτικών συμβούλων της «Συμπολιτείας», που κοινοποιήθηκε και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιτζή, προκαλεί εντύπωση η περίεργη σπουδή την οποία επιδεικνύει η διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού για την παραχώρηση αυτής της έκτασης, παρά τους κινδύνους που υπάρχουν. Δεδομένου ότι το θέμα ήρθε ως «εξαιρετικά επείγον» στο δημοτικό συμβούλιο, αν και δεν πέρασε ούτε μήνας από την απόφαση που έλαβε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2015, να απορρίψει  ανάλογη απόφαση που είχε λάβει ακριβώς για το ίδιο θέμα το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού στις 18 Φεβρουαρίου 2015.
Οι προσφεύγοντες δημοτικοί σύμβουλοι της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» επισημαίνουν ότι εξακολουθεί να ισχύει ο βασικότερος από τους πολλούς λόγους, στους οποίους στήριξε την απορριπτική της απόφαση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, δεδομένου ότι ο νόμος 3463 του 2006, στο άρθρο 265, παράγραφος 3, είναι περισσότερο από σαφής, ορίζοντας ότι «Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από Ο.Τ.Α. καθ’ οιονδήποτε τρόπο».
Με βάση αυτή τη διάταξη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με την από 27-3-2015 απόφασή της, ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού για το ίδιο θέμα,  υπογραμμίζοντας ως επωδό στο σκεπτικό της ότι: «Εφόσον δεν προκύπτει η συνολική βιωσιμότητα της επιχείρησης και λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά ότι για το 2014 προβλέπεται ζημιογόνο για την ΤΕΘ Α.Ε., η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας τείνει να λάβει τη μορφή της ταμειακής διευκόλυνσης, που κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν μπορεί να αποτελέσει τη δικαιολογητική βάση της αύξησης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας».
Από εκεί και πέρα, όπως επισημαίνει η «Συμπολιτεία», υπήρξε μία σειρά παρατυπιών και παραβάσεων που καθιστούν άκυρη την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού της 30ης Απριλίου 2015 και συγκεκριμένα:
1.    Ενώ η συνεδρίαση έγινε στις 30 Απριλίου 2015, ο επισυναπτόμενος «Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης» αναφέρει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε στις 21-4-2015 και ότι η σχετική πρόσκληση στάλθηκε στις 17-4-2015 αντί της ορθής ημερομηνίας 28-4-2015 που είχε η πρόσκληση
2.    Αυτό το τόσο σοβαρό θέμα ήρθε απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει ενημέρωση της Επιτροπής Διαβούλευσης, χωρίς συζήτηση και απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 73 του «Καλλικράτη» έχει αποφασιστικό ρόλο σε θέματα καθορισμού χρήσεων γης, οικιστικής οργάνωσης κ.α.
3.    Δεν παρίστατο στη συνεδρίαση, δεν τοποθετήθηκε και δεν ψήφισε επί του θέματος ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής, αν και  το άρθρο 67, παράγραφος 8 του νόμου 3852/2010, ορίζει ρητά ότι σε ειδικά θέματα που αφορούν τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, προσκαλούνται οι πρόεδροι των κοινοτήτων και «σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη».
4.    Δεν δόθηκε για μία ακόμη φορά στους δημοτικούς συμβούλους το τοπογραφικό της παραχωρούμενης έκτασης και κανείς σήμερα δεν γνωρίζει ποιά είναι ακριβώς η θέση των 23.569 τ.μ. από τη συνολική έκταση των 1.222.222 τ.μ., του υπ΄αριθμ. 5045 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της δημοτικής ενότητας Επανομής του δήμου Θερμαϊκού, στο οποίο γίνεται η κατάτμηση.
5.    Σχετικά με το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής, που εμφανίζεται να έχει συνεδριάσει στις 18 Φεβρουαρίου και να λαμβάνει «ομόφωνα» απόφαση υπέρ της παραχώρησης των 23,5 στρεμμάτων στην ΤΕΘ Α.Ε., δεν υπάρχει πρόσκληση που να έχει αποσταλεί στα μέλη, όπως κατήγγειλε το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου κ.Αντώνης Παρταλιός.
6.    Η μελέτη εκτίμησης αξίας χρήσης για την έκταση στον Ποταμό έγινε από την ανώνυμη εταιρεία ΤΕΘ ακόμη από τον Ιανουάριο. Όμως νόμιμος ιδιοκτήτης της έκτασης, είναι ο δήμος Θερμαϊκού. Πως λοιπόν χειρίζεται ένα τρίτο νομικό πρόσωπο μια ιδιοκτησία που δεν κατέχει;
Ακόμη, η παραχώρηση αυτή αντίκειται στα όσα ορίζει το άρθρο 265 του Ν.3463/2006, ότι «τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) αυτού». Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την εκχώρηση των 23,5 στρεμμάτων γης, που η αξία της αποτιμήθηκε συνολικά στα 195.000 ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 168.000 που είναι σήμερα, γίνεται 363.000 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 120% περίπου.
Καταλήγοντας, οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» σημειώνουν με έμφαση:

«Με την ευκαιρία, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η παράταξή μας, αγωνίζεται να μην υπάρξει εκχώρηση στην ανώνυμη εταιρεία αυτής της έκτασης γιατί δεν θέλει να απολεσθεί αυτή η ωραιότερη παραλία του νομού Θεσσαλονίκης. Δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό, οι κοινές ανώνυμες εταιρίες των ΟΤΑ, λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 265 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Που σημαίνει ότι στην περίπτωση που η ζημιογόνα σήμερα ΤΕΘ, συνεχίσει να εμφανίζει αρνητικά αποτελέσματα  και δημιουργήσει νέα χρέη, τότε θα κινδυνεύσει να χαθεί το ακίνητο, καθώς  το μόνο περιουσιακό της στοιχείο θα είναι τα 23,5 στρέμματα του Ποταμού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.