Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Μεταφέρει τα ταμιακά διαθέσιμά του στην ΤτΕ ο δήμος Θερμαϊκού

Απόφαση για τη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Θερμαϊκού στην Τράπεζα της Ελλάδος, πρόκειται να λάβει το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού στην τακτική συνεδρίασή του που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 27 Μαίου, ώρα 16:00.

Από το χρηματικό υπόλοιπο των 5.124.385,75 που διέθετε ο Δήμος Θερμαϊκού στις 14-5-2015, θα μεταφερθεί στην ΤτΕ το ταμειακό διαθέσιμο των 2.889.037,14 ευρώ, καθώς τα υπόλοιπα θα παραμείνουν στο ταμείο του Δήμου για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του επόμενου δεκαπενθήμερου, μεταξύ των οποίων:
-Χρηματικά εντάλματα προς πληρωμή                                528.668,04 ευρώ
-Δανειακές υποχρεώσεις                                                        50.000
-Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (καύσιμα, συντήρηση κλπ)   603.748,78
-ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων             190.902,80
-Αποζημιώσεις για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις          203.370,78
--Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία                     62.035,65
-Χρηματοδότηση ΔΗΚΕΘ                                                     200.000
-Χρηματοδότηση ΔΗΠΠΑΚΥΘ                                                60.000
-Δαπάνες μισθοδοσίας                                                          150.00000

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4323/2015, που κύρωσε την από 20-04-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, τα ταμειακά διαθέσιμα σήμερα στο Δήμο Θερμαϊκού ανέρχονται στο ποσό των 5.124.385,75 ευρώ.  Ο Δήμος δεν διατηρεί κεφάλαια σε προθεσμιακές καταθέσεις, ούτε έχουν κατατεθεί κεφάλαια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Από την υποχρέωση μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων εξαιρούνται :
- τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού.  
- τα τέλη ύδρευσης, υπηρεσία αρδεύσεως, δικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.
 - το τέλος απαλλοτρίωσης κ.α.


Με βάση όλα αυτά το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού θα αποφασίσει το άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας και θα ορίσει  ως υπόλογους τον δήμαρχο Γιάννη Μαυρομάτη και σε απουσία του τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών Παναγιώτη Μήλιο, καθώς και τη Δημοτική Ταμία Αλεξάνδρα Χρυσάνθου και σε απουσία της την αναπληρώτρια Δημοτική Ταμία Ευτυχία Χλέπα. Οι ανωτέρω θα συνυπογράφουν ανά δύο όλες τις συναλλαγές του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.