Κυριακή 24 Μαΐου 2015

Με 44 θέματα συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη το Δ.Σ. Θερμαϊκού

Με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη 27 Μαίου, ώρα 16:00 μμ, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Η συνεδρίαση επρόκειτο κανονικά να γίνει την προηγούμενη Τετάρτη, όμως αναβλήθηκε  λόγω του θανάτου του στενού συνεργάτη του Δημάρχου και εντεταλμένου συμβούλου του δήμου, Αθανάσιου Τζένου.

Λόγω αυτής της αναβολής, στα 34 θέματα που περιλάμβανε η ημερήσια διάταξη, ήρθαν να προστεθούν άλλα δέκα θέματα που προέκυψαν στο μεταξύ κι έτσι το πινάκιο της νέας συνεδρίασης περιλαμβάνει συνολικά 44 θέματα.
Ανάμεσα στα σημαντικότερα από τα θέματα αυτά, είναι η μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Θερμαϊκού στην Τράπεζα της Ελλάδος, η ανάπλαση της παραλίας της Επανομής, η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια, η επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας και η ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων της περιοχής κ.α.

Τα 10 νέα θέματα
Τα δέκα νέα θέματα που συμπληρώθηκαν, είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 2ο :Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 3ο : Διαγραφή ποσού 62,70 € από τον Χ.Κ.0143.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση αδειών για την εμποροπανήγυρη του Αγ. Πνεύματος στην Αγία Τριάδα.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα, καταβολής οδοιπορικών  εξόδων  και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 34/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.27 Α & Ο.Τ.27 Β των Άνω  Ν. Επιβατών με τη δημιουργία ενός ενιαίου   Ο. Τ. 27.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 8 ο : Ανάκληση των υπ’ αριθ. 197/2015  και 198/2015 αποφάσεων Δ.Σ.
Εισηγητής : Πρόεδρος Δ. Σ .- κ. Σπύρος Αδαμίδης
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση πρότασης «πιλοτικής πεζοδρόμησης στο Πάρκο Αργυρίων στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 10ο : Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας - Ορισμός Υπολόγων - Προσδιορισμός των χρηματικών ποσών που είναι διαθέσιμα προς μεταφορά.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Τα 34 παλαιότερα θέματα
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναλυτικά έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τρίμηνης άδειας σε Δημοτικό Σύμβουλο από τις υποχρεώσεις του, λόγω προβλημάτων υγείας (άρθρο 68 του Ν.3852/2010).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης .
ΘΕΜΑ 2ο :Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 190/2011 απόφασης  Δ.Σ. με θέμα «ένταξη δύο ελκυστήρων μαζί με τα επικαθήμενα κοντέινερ, στη δύναμη οχημάτων του Δήμου Θερμαϊκού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ. Νίκος Γιάκης.
ΘΕΜΑ 4ο:Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης – Πρόνοιας- Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 5ο:Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Αγροτικών θεμάτων, αλιείας και κτηνοτροφίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης – Πρόνοιας- Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 6ο: Αλλαγή ονόματος οφειλέτη.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο: Διόρθωση χρηματικού καταλόγου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση  τ.μ. σε οικία.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181/2015 απόφασης Δ.Σ., ως προς το όνομα το οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο υπαίθριας διαφήμισης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός τόπου, χρόνου και διαδικασία κλήρωσης, για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και αποστολή στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο και επιβολή προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο και επιβολή προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο:Απαλλαγή - Διαγραφή οφειλέτη από τέλη πενταετούς ταφής (Χ.Κ.0011).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο :Διαγραφή οφειλετών, που αφορούν σε τέλη ενταφιασμού από τον Χ.Κ.0011/2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 16ο: Διαγραφή οφειλής - υπόχρεου από τον Χ.Κ.0203/2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 17ο: Δωρεά επιβατικού αυτοκινήτου από το Δήμο Θερμαϊκού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Συντήρησης - Υποδομών, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.
ΘΕΜΑ 18ο:Δωρεάν παραχώρηση του Αμφιθεάτρου (Πεύκα) της Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας, στον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο «Παναγία Φανερωμένη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 19ο: Δωρεάν παραχώρηση του Αμφιθεάτρου (Πεύκα) της Δ. Κ. Ν. Μηχανιώνας, στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο «Μηχανιώτες - Μαχητές».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 20ο:Δωρεάν παραχώρηση του Αμφιθεάτρου (Πεύκα) της Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας, στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Μηχανιώνας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 21ο : Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης  για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 22ο : Χορήγηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης προσφοράς  υπηρεσιών διαδικτύου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 23ο :Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον καθορισμό των τμημάτων που παραχωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον καθορισμό προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης κουβουκλίων περιπτέρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 171/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην Εισηγητική Έκθεση Α΄ Τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 26ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 495/2013 απόφασης ΔΣ, που αφορά στην αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 27ο :Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Θερμαϊκού με την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων - προμηθειών - εργασιών και ενίσχυση ποσού υφιστάμενων ενδείξεων.  
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 28ο :Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) - Μητροπολιτικής  Ενότητας Θεσσαλονίκης  (Μ.Ε.Θ.) - Έγκριση Σχεδίου σύμβασης. 
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας – κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.
ΘΕΜΑ 29ο : Τροποποίηση Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος 2015 και έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης  του Δήμου Θερμαϊκού με την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας - Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση αθλητικών έργων.  
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 30ο : 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 31ο : Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θερμαϊκού(άρθρο 19 του Ν. 4325/2015).
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης . 
ΘΕΜΑ 32ο : Ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων του Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης . 
ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αρ. 38/2015 μελέτης, προϋπολογισμού 126.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ»  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 34ο : Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης .  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.