Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Υπεξαίρεση δήμου Θερμαϊκού: Παραπομπή του υπαλλήλου στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου

Με απόφαση του δημάρχου Θερμαϊκού κ. Γιάννη Μαυρομάτη που ανέβηκε στη Διαύγεια,  παραπέμπεται  ο υπάλληλος του Δήμου Νίκος Κωνσταντινίδης στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, για την υπόθεση της υπεξαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού επιβολή από το ταμείο του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, κατά την χρονική περίοδο 2011 - 2015.

Επίσημη ανακοίνωση για την υπεξαίρεση, είχε κάνει ο δήμαρχος Θερμαϊκού στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 21-4-2015, αναφέροντας ότι όπως διαπιστώθηκε από το διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε, η κατάχρηση στο ΔΗΠΠΑΚΥΘ ήταν ύψους 54.000 ευρώ και αφορούσε τις συνδρομές που εισπράττονταν στα ΚΑΠΗ και τα γυμναστήρια του δήμου. Και ότι ο υπάλληλος του Δήμου που τη διέπραξε, μόλις έγινε γνωστό ότι διενεργείται έλεγχος, επέστρεψε στον τραπεζικό λογαριασμό του ΔΗΠΠΑΚΥΘ το ποσό των 41.000 €.
Ο δήμαρχος υποσχέθηκε ότι σύντομα θα φέρει στο δημοτικό συμβούλιο όλα τα στοιχεία της υπεξαίρεσης και πρωτίστως τη διαχειριστική έκθεση των ελεγκτών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι του δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης») έχει συντονιστικό επιτελικό έργο. Και  στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και των υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αρμοδιότητα αυτή, καθιστά την εκτελεστική επιτροπή γενικό και οριζόντιο όργανο συντονισμού αλλά και παρακολούθησης των προγραμματικών στόχων. Οι συνεδριάσεις της, μπορεί να είναι και δημόσιες.

Η απόφαση στη Διαύγεια
Η απόφαση του δημάρχου Θερμαϊκού όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια, για την παραπομπή του υπαλλήλου στην Εκτελεστική Επιτροπή, έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1δ΄ του Ν. 3852/2010.
2. Την υπ’ αριθμ. 7850/21-04-2015 κλήση σε απολογία του υπαλλήλου κ. Κωνσταντινίδη Νικόλαου. 3. Την υπ’ αριθ. 8771/05-05-2015 απολογία του υπαλλήλου κ. Κωνσταντινίδη Νικόλαου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Την παραπομπή της πειθαρχικής υπόθεσης του πρώην δημοτικού υπαλλήλου μας κ. Νικόλαου Κωνσταντινίδη και πλέον υπαλλήλου του Δήμου Καλαμαριάς στην Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του β' εδαφ. της παρ. 6 του άρθρου 122 του Ν. 3584/2007, επειδή σύμφωνα με τα υφιστάμενα επίσημα στοιχεία του σχετικού φακέλου προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης πράξεων που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται και τιμωρείται από το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν. 3528/2007, δηλαδή της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία (αρ. 258 Π.Κ. «Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία»).
Με βάση τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι σε περίπτωση κατάφασης ενοχής, η προβλεπόμενη ποινή είναι ανώτερη της δικής μου αρμοδιότητας. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου ως προς τον επακριβή προσδιορισμό των πραγματικών περιστατικών για την υπόθεση, αναφέρεται ότι: όπως μου γνωστοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 238/15- 04-2015 επιστολή του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. προς το Δήμαρχο Θερμαϊκού, με την οποία και μου διαβιβάστηκε η έκθεση ευρημάτων του ορκωτού λογιστή, κατόπιν της διενέργειας Διαχειριστικού Ελέγχου για το χρονικό διάστημα από το 2011 έως τον Απρίλιο του 2015, ο υπάλληλος κ. Νικόλαος Κωνσταντινίδης φέρεται να έχει υποπέσει στο πειθαρχικό παράπτωμα της υπεξαίρεσης στην Υπηρεσία.
Ειδικότερα από τα στοιχεία του πορίσματος προκύπτει διαφορά ανάμεσα στα ποσά που ο εν λόγω υπάλληλος εισέπραξε για λογαριασμό του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. και στα ποσά που κατατέθηκαν από τον ίδιο υπάλληλο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. για την αιτία αυτή. Ακόμη διαπιστώθηκε αναντιστοιχία ανάμεσα στον χρόνο που τα ποσά αυτά εισπράχθηκαν από τον ως άνω υπάλληλο και στο χρόνο κατά τον οποίο κατατέθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., καθώς τα ως άνω ποσά φαίνονται να έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. πολύ μεταγενέστερα από τον χρόνο είσπραξής τους από τον κ. Νικόλαο Κωνσταντινίδη και μάλιστα μετά την έναρξη διενέργειας του ως άνω Διαχειριστικού Έλεγχου

Επειδή το θέμα είναι μείζονος σημασίας,
Επειδή η ποινή που προβλέπεται για το ως άνω πειθαρχικό παράπτωμα είναι μεγαλύτερη από τις κατά νόμο ποινές που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και τυχόν επιβολή εκ μέρους του συνιστά υπέρβαση εξουσίας.

Αποφασίζεται η παραπομπή του εν λόγω θέματος στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού, για να αποφασίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

 Ο Δήμαρχος
Γιάννης Μαυρομάτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.