Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου και ώρα 20:30 το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς, στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς κ. Γιώργος Τελίδης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 02/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αντιτίμου εισφοράς αθλούμενων προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 2ο:   Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την παραλαβή εργασιών-υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ 28/80. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης πραγμάτων. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης άχρηστων υλικών. Ορισμός μελών επιτροπής (δημοτικών συμβούλων) για την εκτίμηση εκποίησης, αγοράς και εκμίσθωσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων. (άρθρο 186 παρ. 5 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ).
ΘΕΜΑ 3ο:  Υπογραφή «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων» από τον Δήμο Καλαμαριάς και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (2η)
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2016. Έγκριση του Φακέλου του Έργου / Μελέτης: «Βιοκλιματική αναβάθμιση και βιώσιμη κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ 14-15 (Κηφισιάς – Βότση)».
ΘΕΜΑ 6ο:   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (3η)
ΘΕΜΑ 7ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού  13.419,00  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εργασία  παραγωγής και εκτύπωσης περιοδικού ΠΟΛΙΤΗΣ Καλαμαριάς για ένα έτος.
ΘΕΜΑ 8ο:  Ψήφιση πίστωσης ποσού  3.686,93  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την προμήθεια τιμητικών δώρων.

ΘΕΜΑ 9ο: Ψήφιση ποσού 20,00 ευρώ για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Τσούγκαρη Άννα.

ΘΕΜΑ 10ο: Ψήφιση ποσού 20,00 ευρώ για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Γλυνίδου Νίκη.
ΘΕΜΑ 11ο: Ψήφιση ποσού 110,00 ευρώ για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Κελεμένη Ευθυμία.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42869/01.12.2015 αίτησης του Ψαρρά Χρήστου  για παράταση ταφής του Ψαρρά Δημητρίου.
ΘΕΜΑ 13ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,72 ευρώ για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε. ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ – Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ».
ΘΕΜΑ 14ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,72 ευρώ για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού  από τον Δήμο Καλαμαριάς.
ΘΕΜΑ 15ο: Επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρία ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (CIRCO ITALIANO BELL DI ROMA) για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών στο Δήμο Καλαμαριάς σε χώρους που έχουν καθοριστεί για διενέργεια διαφήμισης. 
ΘΕΜΑ 16ο: Επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρία MAX OUTDOOR A.E. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών σε στέγαστρα στάσεων του Δήμου Καλαμαριάς.
ΘΕΜΑ 17ο:Ορισμός υπευθύνου υπαλλήλου του Δήμου σας ως άμεσο συνεργάτη του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.
ΘΕΜΑ 18ο: Κατάργηση θέσεως περιπτέρου επί της οδού Πόντου 72
ΘΕΜΑ 19ο: Επαναψήφιση πίστωσης ποσού 47.331,21 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για την πληρωμή ανεξόφλητων δαπανών Π.Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 20ο: Επετειακό Έτος Ελλάδας και Ρωσίας 2016
ΘΕΜΑ 21ο: Οργανωτικές ρυθμίσεις καλλιτεχνικών σχημάτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ανάθεσης σχεδιασμού και καλλιτεχνικής επιμέλειας δράσεων χορού.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των εξόδων. Έγκριση μετονομασίας του φεστιβάλ «Μέρες Χορού» σε «Motum Φεστιβάλ Χορού Καλαμαριάς».

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση για τη διοργάνωση Φεστιβάλ Χορού. Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης των εξόδων κίνησης των καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.607,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.