Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού

Διπλή, θα είναι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 23 Νοεμβρίου και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στους Νέους Επιβάτες, καθώς εκτός από τα 14 θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα συζητηθούν η έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2015, του Δήμου Θερμαϊκού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός Πιστωτικού Ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Θερμαϊκού.         
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο :  Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 3ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 4ο : Δ΄ Κατανομή ποσού 131.370,00 ευρώ από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 5ο :   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0196/2015 λόγω κατάθεσης προσφυγής του ακινήτου με Κ.Ι. 0602043.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου του Δήμου Θερμαϊκού.  
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός Τιμών Μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις των ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως, για τις περιπτώσεις εξώδικου συμβιβασμού επί αναγκαστικής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 9ο : Διαβαθμιδική Συνεργασία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το Δήμο Θερμαϊκού για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, στην επίβλεψη  γεωλογικών μελετών.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη των έκτακτων επιχορηγήσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Θερμαϊκού.   
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
 ΘΕΜΑ 11ο : Συμμετοχή στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2014». 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 13ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 14ο : 19η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.