Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Αίνειας Ν.Μηχανιώνας

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί στην περιοχή της Αίνειας, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου, δημοσίευσε η εφημερίδα Μακεδονία, σε ρεπορτάζ του Φώτη Κουτσαμπάρη, όπου επισημαίνεται και ο κίνδυνος ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου, λόγω του ελλιπούς καθαρισμού των μηχανημάτων.

Η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, από τα τέλη του 1970, έχει διαιρεθεί σε δύο ζώνες συλλογής αποβλήτων:
1. Tα λύματα από τις κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου είναι εγκατεστημένες οι περισσότερες από τις αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, συλλέγονται και μεταφέρονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) στην περιοχή της Σίνδου.
2. Tα λύματα από τις ανατολικές (τουριστικές) περιοχές συλλέγονται και μεταφέρονται σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή, την επονομαζόμενη «Αίνεια» της Νέας Μηχανιώνας.
3. Ειδική περίπτωση είναι τα απόβλητα της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων.
Τα επεξεργασμένα λύματα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ και της «Αίνειας» διοχετεύονται στον Θερμαϊκό κόλπο με υποθαλάσσιους αγωγούς, η δε απόθεσή τους πληροί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους και τις σχετικές διατάξεις.
Η ΕΕΛΘ παραλαμβάνει μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) το μεγαλύτερο μέρος των αστικών λυμάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης, ενώ εξυπηρετεί καθημερινά με βυτία απομακρυσμένες περιοχές, που δεν καλύπτονται από το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. Με τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας της υφίστανται σε καθημερινή βάση επεξεργασία 160.000 μ3 την ημέρα. Επίσης, εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο περίπου 120 βυτία την ημέρα. Η ΕΕΛΘ περιήλθε για χρήση στην ΕΥΑΘ Α.Ε. την 1η Μαΐου 2002. Τα λύματα υφίστανται στην ΕΕΛΘ δευτεροβάθμια επεξεργασία με ταυτόχρονη απομάκρυνση του αζώτου.
Αποδέκτης των βιολογικά επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης.
Η εγκατάσταση της «Αίνειας»
Η εγκατάσταση της «Αίνειας» δέχεται ένα μέρος των αστικών λυμάτων του δήμου Θερμαϊκού καθώς και μεγάλο αριθμό βυτίων καθημερινά, ενώ με την ολοκλήρωση των αποχετευτικών δικτύων θα καλύψει όλες τις τουριστικές περιοχές. Η εγκατάσταση, η οποία εγκαινιλάστηκε το 1997, μπορεί να επεξεργάζεται στο πρώτο στάδιο σχεδιασμού της α’ φάσης 29.000 μ3 την ημέρα. Σήμερα λειτουργούν ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός των τουριστικών περιοχών, τα οκτώ νέα αντλιοστάσια, καθώς και το αποχετευτικό δίκτυο των άνω της οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας περιοχών του δήμου Θερμαϊκού, καθώς και οικισμών του δήμου Θέρμης, τα λύματα των οποίων οδηγούνται στην «Αίνεια» προς επεξεργασία. Σήμερα επεξεργάζονται στην ΕΕΛ «Αίνεια» με δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία και ταυτόχρονη απομάκρυνση αζώτου κατά μέσο όρο 2.500 μ3 την ημέρα βοθρολύματα και 5.000 μ3 την ημέρα αστικά λύματα με πολύ καλά αποτελέσματα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εγκατάσταση της «Αίνειας» συνολικά το 2006 επεξεργάστηκε 2.650.000 m3 λυμάτων και εξυπηρετήθηκαν 46.355 βυτία.
Η Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ περιήλθε για χρήση στην ΕΥΑΘ Α.Ε. το 2003 και επεξεργάζεται βιολογικά περί τα 10.000 – 15.000 μ3 βιομηχανικά απόβλητα την ημέρα. Η ΜΚΑ χρήζει περαιτέρω εργασιών επισκευής και επέκτασης για την εύρυθμη λειτουργία της.

Αντλιοστάσια αποχέτευσης
Η ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης αποχετεύεται με αγωγούς ομβρίων και ακαθάρτων. Οι αγωγοί ομβρίων καταλήγουν με φυσική ροή στη θάλασσα, ενώ οι αγωγοί ακαθάρτων, μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ), καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή του Γαλλικού, αφού περάσουν από βιολογικό καθαρισμό στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) στη Σίνδο. Το αποχετευτικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης είναι χωριστικό, εκτός του κέντρου της όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό.
Στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης λειτουργούν, όπως αναφέρθηκε, επί 24ώρου βάσεως 50 αντλιοστάσια αποχέτευσης. Αυτά μεταφέρουν όμβρια και λύματα στον ΚΑΑ διά μέσου διπλών ωθητικών αγωγών, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη -σε περίπτωση βλάβης του ενός αγωγού- ροή των ακαθάρτων των περιοχών, στις οποίες δεν μπορούν να αποχετευτούν με βαρύτητα. Η συνολική ποσότητα λυμάτων, η οποία μεταφέρεται από τα αντλιοστάσια προς τον ΚΑΑ είναι περίπου 90.000 μ3, εκτός των περιόδων βροχοπτώσεων. Τα αντλιοστάσια λειτουργούν για να παροχετεύουν τις παραπάνω περιοχές, είτε κατά ομάδες είτε κατά αλυσίδα, είτε αυτόνομα.
Τα αντλιοστάσια διαθέτουν ηλεκτροκίνητες αντλίες, οι οποίες λειτουργούν αυτόματα, δηλ. η έναρξη και η παύση λειτουργίας τους γίνεται μέσω ηλεκτρονικών αισθητηρίων στάθμης ανάλογα με τα επιθυμητά όρια. Ο έλεγχος της λειτουργίας τους γίνεται μέσω δύο σύγχρονων συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) στους τοπικούς σταθμούς των αντλιοστασίων, μέσω των οποίων γίνεται ο έλεγχος της διεργασίας. Το σύνολο των αυτοματισμών των αντλιοστασίων είναι ασύρματα δικτυωμένο με το Κέντρο Ελέγχου, στο οποίο λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επιτήρησή τους. Στο Κέντρο Ελέγχου υπάρχουν δύο υπολογιστές με τον κατάλληλο εξοπλισμό (πομποδέκτες, μόντεμ, κεραίες κ.λπ.), και το κατάλληλο λογισμικό απ’ όπου και διενεργείται ο έλεγχος της λειτουργίας και των βλαβών και ο τηλεχειρισμός, ώστε τα αντλιοστάσια να δουλεύουν απρόσκοπτα επί 24ώρου βάσεως.

Πηγή: εφημερίδα Μακεδονία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.