Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Προσλήψεις προσωπικού από το Δήμο Καλαμαριάς

Σε προσλήψεις προσωπικού για τη στελέχωση διάφορων υπηρεσιών του, θα προχωρήσει ο δήμος Καλαμαριάς και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκαιρα αιτήσεις. ΟΙ προσλήψεις αφορούν το πρόγραμμα Voucher, τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου, καθώς επίσης έναν εκπαιδευτή κυκλοφοριακής αγωγής και δύο εργάτες για τα κοιμητήρια.

Οι σχετικές προκηρύξεις που έγιναν από το δήμο Καλαμαριάς έχουν ως εξής:

Για το πρόγραμμα Voucher
-Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους άνεργους δημότες και μόνιμους κατοίκους του Δήμου Καλαμαριάς να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα "Voucher Ανέργων 29 - 64 ετών". 
Το προαναφερθέν πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα:
Που έχουν γεννηθεί από 10/01/1952 έως 31/12/1986, που έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που δεν είναι φοιτητές/ μαθητές/ σπουδαστές, που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι δημοτικού πριν το 1980, κάτοχοι απολυτηρίου γενικού λυκείου ή τεχνικού λυκείου, απόφοιτοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 6 μήνες και περιλαμβάνει 120 ώρες θεωρίας και 5 μήνες εγγυημένης απασχόλησης (κανονικός μισθός- ένσημα).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέρχονται για εκδήλωση ενδιαφέροντος στη δ/νση: Παπανικόλα 18 & Αμισού, 2ος ορ., γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών, στις παρακάτω ώρες και ημέρες: 
Δευτέρα- Παρασκευή 10:00- 13:00. Για πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 2313 314 511 τις προαναφερόμενες ώρες.

Για το πρόγραμμα Άθλησης για Όλους
Ο δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)  περιόδου 2016 - 2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), με ωρομίσθια αποζημίωση, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΤΟΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4
Έως 8 μήνες
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με προϋπηρεσία σε προγράμματα της ΓΓΑ, που να γνωρίζει ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates, yoga, γυμναστική στην Τρίτη ηλικία και zumba (όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά)
2
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
Έως 8 μήνες
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα Tae Kwon Do
3
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
Έως 8 μήνες
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με προϋπηρεσία σε προγράμματα της ΓΓΑ και εμπειρία στο kids aerobic και στην μουσικοκινητική - μοντέρνο χορό
4
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2
Έως 8 μήνες
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα κολύμβησης
5
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
Έως 8 μήνες
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα παραδοσιακών χορών
6
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
Έως 8 μήνες
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδίκευση στην ειδική φυσική αγωγή και εμπειρία στην εκγύμναση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πισίνα και σε αίθουσα γυμναστικής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο γραφείο Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, στην οδό Χηλής & Πλαστήρα (τηλ:2313/314 290)  κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από τις 11-11-2016  και για δέκα (10) ημέρες, δηλαδή έως και  τις 21-11-2016.

Εκπαιδευτή Κυκλοφοριακής Αγωγής
Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, των κατωτέρω ειδικοτήτων: ΔΕ Εκπαιδευτή Κυκλοφοριακής Αγωγής  άτομο ένα  (1) 
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.                                                                          
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία). Χρονικό διάστημα αιτήσεων 9/11/2016-18/11/2016 

Εργάτες Κοιμητηρίων

Ο δήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, των κατωτέρω ειδικοτήτων: ΥΕ Εργατών Ταφής-Εκταφής άτομα δύο  (2) 
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.                                                                          
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).
Χρονικό διάστημα αιτήσεων 9/11/2016-18/11/2016 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.