Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Με 16 θέματα ημερήσιας διάταξης, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου και ώρα 20:30 η 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Αποβολή της ομάδας ποδοσφαίρου Αθλητικός Σύλλογος Αποφοίτων Ορφανοτροφείου «Αριστοτέλης» από   το Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Καλαμαριάς.
                  Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Αθλητισμού – κ. Γ. Μύρτσος
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”.
Εισηγητής Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής-κ. Ματ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» και διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 43.793,77 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών όπου απαιτείται και του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή τους.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής-κ. Ματ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 193/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την εξέταση  της με αριθμ. πρωτ. 32540/20-09-2016 αίτησης του κ. Κιζιρίδη Γεωργίου για παραχώρηση χώρου επί του οδοστρώματος.
                 Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 5ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 (21η)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 6οΈγκριση παράτασης για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες των συμβάσεων προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων σίτισης απόρων και κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του για την περίοδο 2016-2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση παράτασης για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες των συμβάσεων προμήθειας διαφόρων τύπων καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου και θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 8ο:  Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλές του κυρίου Αλμαλόγλου Ιωάννη
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 9ο:   Δωρέαν ταφή Κολιαντένκο Νίονα του Αλεξάνδρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ10ο:    Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ ετών  2008-2014
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ ετών  2001-2014
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή  από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθ. 27/14-1-2016, μισθωμάτων του καταστήματος Κ21-Κ29 στην Αγορά του Φοίνικα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 22/7/2016 έως 31/12/2016, λόγω έξωσης  και εκ νέου εκμίσθωση. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 13ο: Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στο τμήμα της οδού ΜΙΑΟΥΛΗ από ΠΛΑΣΤΗΡΑ             έως ΓΑΓΓΥΛΗ - Τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης σε τμήματα των οδών             ΜΙΑΟΥΛΗ και ΓΑΓΓΥΛΗ.    
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος – κ. Παν. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 14ο: Ανάληψη αρμοδιοτήτων από τον Δήμο Καλαμαριάς βάσει των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 31 παρ.2 του Ν.4257/2014. Διαπίστωση επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την έναρξη των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, βάσει του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν.4257/2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Μέριμ Αλληλ. & Δ.Υγείας- κ. Μ. Παυλίδου- Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας των γυναικών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Μέριμ Αλληλ. & Δ.Υγείας- κ. Μ. Παυλίδου- Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 16ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 449/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Ανακ. & Πρασίνου - κ. Στ.  Ζαμπέτογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.