Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Πρόγραμμα στήριξης νέων αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους Νέους Αγρότες, που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις, να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014- 2020.

Στόχος του προγράμματος ενίσχυσης των Νέων Γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.» και το Ελληνικό Δημόσιο. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπεται ποσό στήριξης συνολικού ύψους 43.600.000€ για την κάλυψη των αναγκών των επιλέξιμων Νέων Γεωργών του Προγράμματος.

Οι αιτήσεις στήριξης - φάκελοι υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που τους συνοδεύουν, υποβάλλονται πρώτα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis και αργότερα σε φυσική μορφή στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μονίμου κατοικίας του υποψηφίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310-984161, 2310-984169, 2310-984165, 2310- 984171.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.