Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού στο 2017

Την πρώτη συνεδρίαση στο 2017, πραγματοποιεί το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού σήμερα Τετάρτη και ώρα 4 μ..μ., με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη, εκ των οποίων τα μισά, αφορούν στην κατασκευή πολυδάπανου σταθμού  βιολογικού καθαρισμού στο Μεσημέρι, για το οποίο υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από μερίδα των κατοίκων.
Αναλυτικά τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το δημοτικό συμβούλιο, όπως αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, έχουν ως εξής:
-ΘΕΜΑ 1ο :  Παράδοση μελετών στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σχετικές με το έργο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 1/2017 μελέτης με τίτλο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού» στο  Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014-2020 ως Υποέργο της προτεινόμενης για χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 2/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λειτουργία ΕΕΛ Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού» στο  Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014-2020 ως Υποέργο της προτεινόμενης για χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού».     
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού» για την ένταξή της στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ» και Κωδικό 040.6ii (Α/Α ΟΠΣ: 1726) και σύναψη σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 5ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω μη ένταξης του ακινήτου στην επέκταση του Γ.Π.Σ   
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή ποσών από τους Χ.Κ. 0122/2014 και 0125/2014 λόγω αλλαγής του πίνακα υπολογισμού της προείσπραξης.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη Απόφασης για την επιλογή του καταλληλότερου χώρου για τη πραγματοποίηση της ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα τον «Απολογισμό του Δημάρχου έτους 2016»
Εισηγητής  : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης
ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός εκπροσώπου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης - απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων/πλοίων εκτός λιμένος/αλιευτικών καταφυγίων διαχείρισης του Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2017.
Εισηγητής  : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συγκρότηση Επιτροπών, σύμφωνα με : α) το Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α΄) και β) το Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/99), για το έτος 2017.
Εισηγητής  : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 10ο : Δωρεάν παραχώρηση μηχανήματος UNIMOG ιδιοκτησίας του Δήμου Θερμαϊκού στο Συνεταιρισμό Μέσης Αλιείας «Αγία Παρασκευή», Νέας Μηχανιώνας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των εποχιακών αναγκών του.

Εισηγητής  : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.