Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 16 Ιανουαρίου και ώρα 20:30 το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα γίνει, όπως πάντα στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1οΠρογραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση υπογραφής της Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης ποσού 105.000,00ευρώ
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 3ο:      Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 4ο:      Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ ετών  2007-2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 104,98 ευρώ για την επιστροφή του στην κ. Χ. Λαμπροπούλου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (1η).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης, για τη συγκρότηση επιτροπής         προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: :«Διαμόρφωση κόμβου στη                 συμβολή των οδών Ανατ. Θράκης, Ιωνίας, Μεγ. Αλεξάνδρου» (Αριθ. Μελ. 63/2014)               Π/Υ: 168.590,21€. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχν., Υπηρ. Πολιτ. Προστ. & Περιβάλλοντος -  κ. Π. Θεοδοσιάδης                                                                      
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης, για τη συγκρότηση επιτροπής                 προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: :«Διαμόρφωση περιβάλλοντος            χώρου πρώην ιδρύματος Αριστοτέλη» (Αριθ. Μελ. 79/2014) Π/Υ: 737.130,00€.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχν., Υπηρ. Πολιτ. Προστ. & Περιβάλλοντος -  κ. Π. Θεοδοσιάδης                                                                      
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης, για τη συγκρότηση επιτροπής          προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: :«Όδευση οπτικής ίνας από διασταύρωση Κ. Καραμανλή – Άρη Βελουχιώτη μέχρι το πολυλειτουργικό πολιτιστικό κέντρο Καλαμαριάς» Π/Υ 9.547,87€ (αρ. μελ. 68/2015). Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχν., Υπηρ. Πολιτ. Προστ. & Περιβάλλοντος -  κ. Π. Θεοδοσιάδης          
ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση Υλοποίησης Προγράμματος «REACT» για το 2017/

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας -  κ. Μ. Παυλίδου – Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ενταφιασμού της Κοβανίδου Βασιλικής του Ιωάννη στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμαριάς, χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων κομίστρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας -  κ. Μ. Παυλίδου – Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δημοτικό Θέατρο  “ΟΔΟΥ ΧΗΛΗΣ”.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολ.- Τουρ.- Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση για την εργασία αποθήκευσης και φύλαξης εξοπλισμού των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.340,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή της.
                   Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολ.- Τουρ. - Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ανεκτέλεστης συνεχιζόμενης δαπάνης και δέσμευση ποσού 602,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την αποπληρωμή εργαστηρίων και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν την 1/1/2017 στις εκδηλώσεις «Χριστούγεννα στην πόλη».
                   Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολ.- Τουρ.- Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση ανεκτέλεστης συνεχιζόμενης δαπάνης και δέσμευση ποσού δαπάνης ποσού 4.728,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις εκδηλώσεις «Χριστούγεννα στην πόλη». 
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολ.- Τουρ.- Προβολής – κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση απόφασης 101θ/2016 της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, που αφορά υπόθεση του κ. ΤΡΕΝΤΖΙΔΗ Αλέξανδρου του Ανδρέα
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - κ. Σ. Ζαμπέτογλου

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση της 102/2016 απόφασης της ΕΠΖ της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, που αφορά υπόθεση της εταιρείας:                                  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι. – ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση απόφασης 104θ/2016 της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, που αφορά υπόθεση του της εταιρείας SWEETLAND A.E.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση απόφασης 105θ/2016 της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, που αφορά υπόθεση του της εταιρείας SWEETLAND A.E.                       
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απόφασης 106θ/2016 της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, που αφορά υπόθεση του ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Αναστάσιου του Χρήστου.                        
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 21ο:         Έγκριση απόφασης 107θ/2016 της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρείας της  BARBORINI ELLEANNA του GIUZEPPE
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 22ο:         Συγκρότηση επιτροπών ΣΥ.Π.ΠΑ.Ζ.Α.Θ (Ν.Π.Δ.Δ.)  
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥ.Π.ΠΑ.Ζ.Α.Θ (Ν.Π.Δ.Δ.) – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 23ο: Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και επιτροπών παραλαβής προμηθειών μικρής αξίας (πάγια προκαταβολή) για το έτος 2017.   

Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥ.Π.ΠΑ.Ζ.Α.Θ (Ν.Π.Δ.Δ.) – κ. Σ. Ζαμπέτογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.