Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Δάνειο για υπόγειους κάδους αποφάσισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Δάνειο ύψους 5,24 εκατ. ευρώ, με στόχο τη συμμετοχή στο πρόγραμμα JESSICA για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων», ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, υποστηρίζει έργα αστικής ανάπλασης μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων.
Στη χρηματοδότηση δεν υπάρχει δωρεάν επιδότηση, αλλά δανειακά κεφάλαια με προνομιακά επιτόκια, που προέρχονται από το Τ.Α.Α.Κ.Μ. με συμμετοχή 70% του επιλέξιμου κόστους επένδυσης, από τρίτους με συμμετοχή 10% και από ίδια κεφάλαια με συμμετοχή 20% του επιλέξιμου κόστους επένδυσης.
Με την υλοποίηση του έργου, θα διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (εύκολη συλλογή και διαλογή στην πηγή, βέλτιστες δυνατές συνθήκες υγιεινής, αναβάθμιση της αστικής εικόνας κλπ). Παράλληλα, θα επιτευχθεί δραστική μείωση του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων με την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
Η εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων αστικών απορριμμάτων συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας:
1. Αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, της εικόνας και της ποιότητας ζωής.
2. Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής όπου εγκαθίσταται ο υπόγειος κάδος και απομακρύνεται ο υπέργειος.
3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.
4. Περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον και λειτουργικά αποτελεσματικό σύστημα.
5. Εξάλειψη της μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, αφού εκμηδενίζεται η διαρροή υγρών.
6. Μη οπτική επαφή με τα απορρίμματα ούτε και υπολείμματα απορριμμάτων.
7. Μη επαφή με τα απορρίμματα ανθρώπων και ζώων.
8. Περιορισμό στην μετάδοση ασθενειών, αφού δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρωκτικά και έντομα.
9. Ελαχιστοποίηση της όχλησης που προκαλείται τόσο στο γενικότερο περιβάλλον, όσο και στην καθημερινότητα των δημοτών.
10. Μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την λιγότερο συχνή αποκομιδή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και το κόστος αποκομιδής.
11. Δυνατότητα αποκομιδής των απορριμμάτων με τον υφιστάμενο εξοπλισμό.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει επιλέξει σημεία χωροθέτησης των υπόγειων κάδων λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Την τουριστική και ιστορική αξία της περιοχής, ώστε να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η αισθητική της περιοχής.
2. Την υποβαθμισμένη ποιότητα περιβάλλοντος μιας περιοχής, ώστε να ξεκινήσει η αναβάθμιση της.
3. Τη δυνατότητα διέλευσης απορριμματοφόρου από την περιοχή, ώστε να μπορεί να διέλθει από την οδό που χωροθετήθηκε ο κάδος.
4. Τη μη ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας, ώστε, αν δεν αποφευχθούν οι μετατοπίσεις τους, τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν.
5. Τη συχνή διέλευση πεζών και κυρίως μικρών παιδιών.

Η συμμετοχή του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς για την Κεντρική Μακεδονία, θα είναι 70% του κόστους επένδυσης, που αντιστοιχεί σε ποσό έως 4.580.000 ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 2% και διάρκεια αποπληρωμής 15 έτη. Η συμμετοχή της Τράπεζας, που θα προκύψει ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα είναι 10%, του κόστους επένδυσης, δηλαδή ποσό έως 660.000 ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής του θα είναι 15 έτη με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.